دوستیابی سری
دوستیابی سریع در شبکه اجتماعی "کابل جان" یکی از ویژگی های برتر است. تعداد زیادی از کاربران در "کابل جان" حتی دوستان قدیمی خود را پیدا کرده اند. از تمام شما کاربران خواهشمندیم برای اینکه دوستیابی راحت انجام شود، برای اینکه دوستان تان به راحتی شما را پیدا کنند، لطفا اطلاعات کامل ( اسم، تخلص و شغل ) خود را در پروفایل تان بگذارید. برای اینکه بتوانید اسم، تخلص و شغل خود را در پروفایل تان داشته باشید، به عکس های زیر دقت کنید. با کلیک بر روی هر یک از آن ها می توانید اطلاعات کاملی از خود را برای کاربران "کابل جان" ارائه دهید. اطلاعات کامل همان طور که گفته شد هم کمک می کند تا دوستان تان شما را به راحتی پیدا کنند. و هم به دوستانی را که در لیست خود دارید، کمک می کند تا شما را بهتر بشناسند.
30 Sep 2016 at 22:26
|
Comments