هنگامی که چشم هایت لبخند می زننداشک هایت را دوست دارمبخند امروز مندانه های باران چشمان زیبای توهمه گوهری ست که خداونددر قلبم نگاشته استPosted by forough sabermoghaddam
طالبان شما فزرندان خوب خدا و من از اهل دوزخ شما را به خدای خوب تان سوگند که هیچ مادری را به سوگ نوجوانش نه نشانید!
بلبلی در این وطن سودی ندارد، « باشه» باشرو به روی دوست هم ، انگشت روی « ماشه» باشآنکه در تلویزیون اکتِ سیاست میکندزیرِ نامِ میهن و مردم تجارت میکندبا وزیر ما وکیل ما شریکِ رشوت استهای مردم! چورِ « بیت المال» کارِ دولت استدزدِ داخل با تفنگِ خویش دالر میخوردآنکه از « غرب» آمده با کمپیوتر میخوردمست و خواب آلود گشته هر مقامِ دولتیدولتِ تریاک گشته دولتِ ما ، لعنتی!گر فقیر استی کسی از تو نمیگیرد خبرخون مردم
نگاه اسلام به زن، آشکارا حذفی است. زن در بهترین حالت، در قرآن «کشت‌زار» است؛ کشت‌زاری که مرد هرگونه و در هرجای آن می‌تواند فرود آید و بذر افشاند(سوره بقره: ۲۲۳). این ادعا که اسلام سنت زنده‌ به‌گور کردن دختران را از بین برد، واقعیت ندارد. اسلام زنده‌به گور کردن را از بین نبرد، سنت قبیله‌ای زنده‌به‌گور را پیکر آرایی نو و کلِ زندگی زنانه را به گورستان تبدیل کرد. زنده‌به گور، یعنی تبعید از اجتماع در کنجِ
Lina Rozbih-Haidariبا عرض معذرت، ولی بگذارید واضح صحبت کنم که باز اوضاع استفراغی و تهوع زا شده است، یعنی واقعا ما ملت کی ادم میشویم، باز همان چرندیات نژادی اغاز شده و پشتون ویدیو های تاجیک و هزاره میگذارد و چرند مینوسد نه تقلب پشتون را و تاجیک ویدیو تقلب پشتون را میگذارد وچرند مینوسد نه تقلب از تاجیک را..اگر ویدیوی از تقلب انتخابات به نشر میرسانیم، روی تقلب و شفافیت و اموری که بنفع همه ماست متمرکز
دستورالعمل تازه جیمز برای داکتر اشرف غنی.متن توصیه نامه دوم جیمز کارویل (عضو حزب دموکرات امریکا، مسوول ستاد انتخاباتی بیل کلینتون و مشاور صدراعظم اسراییل که فعلا در راس ستاد انتخاباتی و مشاوران تبلیغاتی اشرف غنی احمدزی قرار گرفته است)، به اشرف غنی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، بصورت محرمانه به شبکه اطلاع رسانی افغانستان رسید که عینا خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می داریم:عالیجناب داکتر
- تب به معنی عفونت نیست، نه همه ای بیماریهای عفونی با تب همراه هستند. در بعضی از بیماریهای عفونی شخص نه تنها تب نمی کند که حرارت بدنش پایین تر از درجه نورمال(معیاری) قرار دارد و بعضی از بیماریها عفونی نیستند اما با تب همراه هستند، مثل حساسیت به یک دارو، سرطان و ...تب یک پاسخ سازگار کننده عمومی در پاسخ به تحریک سیستم ایمنی بدن است، صد البته اگر این سیستم ایمنی خود دچار اختلال نشده باشد. به عبارت دیگر،
یک نفر باید یک بنر بزرگ در ورودی فیس بوک نصب کندو برای دوستانی که تازه وارد هستند اطلاعاتی ازفرهنگ حضور در فیس بوکبنویسد :مثلا اینکه1- دوست عزیز که تازه وارد این فضای مجازی می شوی اینجا تلفن نیستکه شما با داشتن صد دوست که پنجاه نفرشان آنلاین هستند بخواهی همان روز اولبا همه احوالپرسی کنی و گپ بزنی ...2- دوست بزرگوار آدم ها را براساس قیافه و آنچه فیس بوک به صورت اتوماتیک به شما پیشنهاد می کند انتخاب
o Noorjahan AkbarLets get this straight once and for all: all humans are equal and none is superior to another- regardless of what religion or country you are from. The idea that men are above women does not belong in the 21st century and any Afghan, who is a true nationalist and anti-imperialist, will realize the fact that women are essential in the process of developing our country and stop using
تماشای پخش مستقیم جلسه امروز پارلمان برای من نماد و نمایهی از منش و شعور سیاسی یک ملت بود. ملتی که نه وزیر اش به وزیر میماند. نه پارلمان اش به پارلمان، نه رییس جمهور اش به رییس جمهور و نه خود اش به ملت –شهروندانی که شایسته بهترین ها باشند. ما با دغدغهها و ملاحظههای کوچک و مزخرف قومی رای میدهیم که رییس جمهور ملیگرا انتخاب کنیم. که کابینه تخصصی باور مند به منافع ملی داشته باشیم. که پارلمان شایسته و کارا
اگر مادر نبود این نسل انسان از کجا میشدصفا و عشق و زیبایی نمایان از کجا میشداگر مادر نمیبود آدمی را رهنمای علمبشر آگه ز راز جرم و کیهان از کجا میشددبیر طفل نادانی نمیگردید اگر مامیدبیر و دانش آموز و دبستان از کجا میشداگر مادر نمی آموخت ذرس عدل طفلش رامگر قانون و رسم عدل بنیان از کجا میشدنمیپرورد اگر مادر ز روی لطف دهقانیزمین و کشت و کار و لقمه ء نان از کجا میشدطبیبی گر نمیپرورد آغوش پر الطافشغلاج درد
برارو دوست ودشمن مو شريکهکه خاک وآب و ميهن مو شريکههمه گلهاي يک باغ ودياريمکه هست وبودو مردن مو شريکهاگر پشتون وتاجک ياهزارهاگر ايماق وازبيک نام دارهبلوچ وپشه يي وغيره اقوامدري کشور همگي پک شريکهده بين کوه شمشادو سليمانميان دشت بکوا تا بدخشانبهر نام به هررنگ که باشيمهمي موياد موشيم ملت افغانpoem by :Ebtekar Hassanzada
سكوتم را مشكنميان پرده هاى ماضىويرانه يى پنهان بهتر استاگر آیينه برارمز زشتى خودت حيران خواهى گشتسكوتم را مشكن كه در ناگفته هايمدرد پنهان استكه ناسور هاى دهن نيم بازحكايت گوى خنجر هاى دست تستسكوتم را مشكنحريرى كه اندر آنصحنه هاى ظلم پوشيده ست كنار خواهند رفتديگر ماذى زهراگين بر امروز چيره خواهد گشتسكوتم را مشكن8.05.13خاتول مومند
صدای باد می آیدو انگار باد با خود چیزی می آوردنمی دانم چه؟باد می داند کجا من گم شده بودمشاید همان من را برایم خواهد آوردروزی که من گم شدمباد بوددیریست که بعد از آن باد دیگر من نیستو به دنبال من چقدر گشتمتمام هستی ام من بودو حالااحساس می کنم من در راه استباد با خود هدیه ای داردو من چشم در راه هدیهء باد اممریم شریفی[right]
Show more